Friday, December 15, 2017

Khyber TV Music

Khyber TV Music

KHYBER BEATS TANG TAKOOR [04-12-2017]

KHYBER BEATS TANG TAKOOR https://www.youtube.com/watch?v=riiju6gKkrw

SHEENO MEENO SHOW |Pashto|AVT Khyber|Comedy Show [23-11-2017]

SHEENO MEENO SHOW |Pashto|AVT Khyber|Comedy Show https://www.youtube.com/watch?v=19cp-XFRUBs

DA AWAZOONO SAFAR EP # 09 [14-11-2017]

DA AWAZOONO SAFAR EP # 09 https://www.youtube.com/watch?v=5URb2gGXWGg

KHYBER BEATS TANG TAKOOR ” PEW ” [13-11-2017]

KHYBER BEATS TANG TAKOOR '' PEW '' https://www.youtube.com/watch?v=7e-vL8qRw64

JAAL ” DRAMA ” EP # 03 [10 11 2017]

JAAL '' DRAMA '' EP # 03 https://www.youtube.com/watch?v=1WFG7scc7Ng

DA AWAZOONO SAFAR EP # 11 [07-11-2017]

DA AWAZOONO SAFAR EP # 11 https://www.youtube.com/watch?v=uB9KONXsvmY

KHYBER BEATS TANG TAKOOR ” PEW ” [ 06 11 2017]

KHYBER BEATS TANG TAKOOR '' PEW '' https://www.youtube.com/watch?v=bvjKYaMA5Mk

STOORI AU SAZOONA ” QTA ” [04-11-2017]

STOORI AU SAZOONA '' QTA '' https://www.youtube.com/watch?v=8-quBQtawuQ

Latest TV Shows

Random Videos