Friday, July 21, 2017

AVT KHYBER DRAMA'S

PRODUCERS ROOM ” ISB ” | EP # 07 [ 17-07-2017...

https://www.youtube.com/watch?v=3T9I2Pt_bBE

JANANA AKHPAL WATAN TA RASHA | EP # 10 [ 05-09-2016...

https://www.youtube.com/watch?v=TFDWiedF1pw

BLACK MALAIR ” DRAMA ” EP # 10 [ 16-07-2017 ]

BLACK MALAIR '' DRAMA '' EP # 10 https://www.youtube.com/watch?v=-d17xSj0GxE

ZA TATA GHAL TA MATA GHAL | EP # 18 [...

https://www.youtube.com/watch?v=34FZKAUuD5s

MUSAFRY SAKHTA KHUWARY DA | EP # 08 [ 14-07-2017 ]

https://www.youtube.com/watch?v=aj7EI8gsKlw

PATHAN COLONY ” DRAMA ” EP # 09 [ 13-07-2017 ]

https://www.youtube.com/watch?v=w6K49YzAqvY&t=25s

ISHQ VISHQ KHI | EP # 09 [ 13-07-2017 ]

ISHQ VISHQ KHI | EP # 09 https://www.youtube.com/watch?v=2oazMdkqkcY&t=25s

TANDA ” DRAMA ” EP # 09 [ 11-07-2017 ]

https://www.youtube.com/watch?v=OIJY1gokgAI

PRODUCER ROOM [ 10-07-2017 ]

https://www.youtube.com/watch?v=KQf04nh8MNQ

AKHTAR BIBI GUL ” DRAMA ” | EP # 01+02

https://www.youtube.com/watch?v=7Te1UOywUaQ

Latest TV Shows

Random Videos