Sunday, March 18, 2018

AVT KHYBER DRAMA'S

BLACK MALAIR ” DRAMA ” EP # 14 [ 27-08-2017 ]

https://www.youtube.com/watch?v=gXIbD_f5djc

BE BANGRO LASOONA | EP # 02 [ 11-01-2017 ] |...

https://www.youtube.com/watch?v=sAe1KL4YcNs

MAKHANDA [ 08-08-2017 ]

https://www.youtube.com/watch?v=6rJjOwWC78g

BALTOON ” DRAMA ” EP # 17 [22-02-2018]

BALTOON '' DRAMA '' EP # 17 https://www.youtube.com/watch?v=9mC6uoinGh4

KARWAN ” DRAMA ” EP # 01 [20-01-2018]

KARWAN '' DRAMA '' EP # 01 https://www.youtube.com/watch?v=iMfOWlpHeHY

WAPSI [ 08-12-2016 ] | AVT Khyber

https://www.youtube.com/watch?v=2GXe2cnfxX0

SHAK|Pashto AVT Khyber Drama [15-03-2018]

SHAK|Pashto AVT Khyber Drama https://www.youtube.com/watch?v=g7sg69pQu6M

DA PAKLAY LA BLA | EP # 14 [ 08-01-2017 ]...

https://www.youtube.com/watch?v=1eObUsn9IcE

NO LIFT | EP # 22 [ 19-08-2015 ]

https://www.youtube.com/watch?v=VZVq5vASJaI

Latest TV Shows

Random Videos