Wednesday, March 21, 2018

AVT KHYBER MUSIC SHOWS

KHYBER SAHAR PESHWAR [ 18-03-2018 ]

KHYBER SAHAR PESHWAR https://youtu.be/SAU0eTkmorM

KHYBER BEATS TANG TAKOOR [12-03-2018] LIVE

KHYBER BEATS TANG TAKOOR LIVE https://www.youtube.com/watch?v=3iH2nvYnYsI

ZAMUNG HUJRA [ 09-03-2018 ]

ZAMUNG HUJRA https://www.youtube.com/watch?v=JT0v8TeNZFM

KHYBER BEATS TANG TAKOOR [05-02-2018] LIVE

KHYBER BEATS TANG TAKOOR LIVE https://www.youtube.com/watch?v=rnOhxw06Jvs

ZAMUNG HUJRA [ 02-03-2018 ]

ZAMUNG HUJRA https://www.youtube.com/watch?v=Req_970-pvM

STASO KHWAKHA ROAD SHOW ” PEW ” [28-02-2018]

STASO KHWAKHA ROAD SHOW '' PEW '' https://www.youtube.com/watch?v=HwdbVBkeYl0

KHYBER BEATS TANG TAKOOR [26-02-2018] LIVE

KHYBER BEATS TANG TAKOOR LIVE https://www.youtube.com/watch?v=shEKdxDCg_c

KHYBER BEATS TANG TAKOOR [19-02-2018]

KHYBER BEATS TANG TAKOOR https://www.youtube.com/watch?v=s5TaD18MetY

ZAMUNG HUJRA [ 16-02-2018 ]

ZAMUNG HUJRA https://www.youtube.com/watch?v=lDvFpgGHww8

DA AWAZOONO SAFAR EP # 11 ...

DA AWAZOONO SAFAR EP # 11 https://www.youtube.com/watch?v=ZfOwzLxV2dw

Latest TV Shows

Random Videos