Saturday, June 23, 2018

ZAMUNG HUJRA

ZAMUNG HUJRA [ 20-04-2018 ] | AVT Khyber

https://www.youtube.com/watch?v=LfpxvWHmjKQ

ZAMUNG HUJRA 06 05 2018 LIVE

https://www.youtube.com/watch?v=NSVpvwOc6BM

ZAMUNG HUJRA [ 30-03-2018 ]

https://www.youtube.com/watch?v=l9aXDQiyDY4

Musical Program Zamung Hujra | 23-03-2018 | 23rd March Special

Musical Program Zamung Hujra | 23-03-2018 | 23rd March Special https://www.youtube.com/watch?v=9h65ihmVsMw

ZAMUNG HUJRA [ 09-03-2018 ]

ZAMUNG HUJRA https://www.youtube.com/watch?v=JT0v8TeNZFM

ZAMUNG HUJRA [ 02-03-2018 ]

ZAMUNG HUJRA https://www.youtube.com/watch?v=Req_970-pvM

ZAMUNG HUJRA [ 16-02-2018 ]

ZAMUNG HUJRA https://www.youtube.com/watch?v=lDvFpgGHww8

ZAMUNG HUJRA PESHAWAR [ 09-02-2018 ]

ZAMUNG HUJRA PESHAWAR https://www.youtube.com/watch?v=-0E9CswmG_8

ZAMUNG HUJRA PEW [02-02-2018]

ZAMUNG HUJRA PEW

ZAMUNG HURA PESHAWAR [ 26-01-2018 ]

ZAMUNG HURA PESHAWAR https://www.youtube.com/watch?v=idMT0kzHxn0

Latest TV Shows

Random Videos