Monday, March 19, 2018

AVT KHYBER TV SHOWS

PAIGHAMOONA GULF TIME [ 16-03-2018 ]

PAIGHAMOONA GULF TIME https://www.youtube.com/watch?v=jPSG2Sbnc4U

ZAMUNG HUJRA [ 16-03-2018 ]

ZAMUNG HUJRA https://www.youtube.com/watch?v=2cOmOI_5Crg

ILAQAI KHABAROONA MARDAN [15-03-2018]

ILAQAI KHABAROONA MARDAN https://www.youtube.com/watch?v=y6syt9m3ACw

KHAIR KHABAR DA PEKHAWAR [15-03-2018]

KHAIR KHABAR DA PEKHAWAR https://www.youtube.com/watch?v=AYHjxP6e_1Q

KHAWANDOONA AU SAILOONA QTA [15-03-2018]

KHAWANDOONA AU SAILOONA QTA https://www.youtube.com/watch?v=79cGzPT9dNk

KHYBER SAHAR ISLAMABAD [15-03-2018]

KHYBER SAHAR ISLAMABAD https://www.youtube.com/watch?v=OZhYfRx45QI

SHEENO MEENO SHOW [15-03-2018]

SHEENO MEENO SHOW https://www.youtube.com/watch?v=tGBs3A2PRyc

PAIGHAMONA AFGHANISTAN [15-03-2018]

PAIGHAMONA AFGHANISTAN https://www.youtube.com/watch?v=rkCQreRknm4

DA KHYBER LAUNGE [14-02 20-8] LIVE

DA KHYBER LAUNGE LIVE https://www.youtube.com/watch?v=vwE5EmbqxGU

ILAQAEE KHABROONA ” SWAT ” [14-02 20-8]

ILAQAEE KHABROONA '' SWAT '' https://www.youtube.com/watch?v=dwbBJaQOB4A

Latest TV Shows

Random Videos