Saturday, January 20, 2018

AVT KHYBER TV SHOWS

ILAQAI KHABROONA ” KOHAT ” [ 21-11-2017 ]

ILAQAI KHABROONA '' KOHAT '' https://www.youtube.com/watch?v=heMI_Bjlf54

PA SHA GO KE GULZAR ” DUBAI ” | EP #...

PA SHA GO KE GULZAR '' DUBAI '' | EP # 07 | RABI-ul-AWAL Special | 01-12-2017 https://www.youtube.com/watch?v=LMat-jDaRaM

PAIGHAMOONA ” QUETTA ” [ 08-12-2017 ]

PAIGHAMOONA '' QUETTA '' https://www.youtube.com/watch?v=wT3dXvcfMvc

KHYBER SAHAR ISLAMABAD [05-12-2017] LIVE

KHYBER SAHAR ISLAMABAD LIVE https://www.youtube.com/watch?v=g0dRt0zTfPQ

ZA KHYBER YUM ” PEW ” EP # 34 [17-12-2017] Pashto/AVT...

ZA KHYBER YUM '' PEW '' EP # 34 Pashto/AVT Khyber TV https://www.youtube.com/watch?v=THVWH1tEeEI

KHYBER SAHAR ISLAMABAD [19-12-2017]

KHYBER SAHAR ISLAMABAD https://www.youtube.com/watch?v=ZxM-lmkvH6A

KHYBER BEATS BUS STOP ” ISB ” [20-12-2017]

KHYBER BEATS BUS STOP '' ISB '' https://youtu.be/We2Oc15l26k

SPORTS MAG ” PEW ” [11-12-2017]

SPORTS MAG '' PEW '' https://www.youtube.com/watch?v=fYBuGU8-bz4

KHAIR KHABAR DA PEKHAWAR [11-12-2017]

KHAIR KHABAR DA PEKHAWAR https://www.youtube.com/watch?v=o53L_pMmLeY

PAIGHAMOONA ROAD SHOW ” SWAT ” [04-12-2017]

PAIGHAMOONA ROAD SHOW '' SWAT '' https://www.youtube.com/watch?v=kQjulpa8Zh4

Latest TV Shows

Random Videos