¤ چرته خوشي شان صحرا کي یو رباب می ټنګولي ¤ یو شپونکي وي د غرۂ سر وي بس شپیلئ می غګولي ¤

¤ چرته خوشي شان صحرا کي یو رباب می ټنګولي ¤یو شپونکي وي د غرۂ سر وي بس شپیلئ می غګولي ¤دا خپل غم سرہ مشغول وي د دنیا نه ناخبر وي ¤د بیلتون سوي ټپو کي خپل جانان مي یادولي ¤د خپل زان سرہ لګیا وي د دنیا نه ګلامند وي ¤نہ می کار د څا په کار وي خپل قسمت مي جړاولي ¤

Posted by AVT Khyber TV Channel on Tuesday, 2 October 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here