KHUTBA

KHUTBA | With Mufti Fazlul jan|Da Shapy Da Smledo Amal Sa...

0
https://youtu.be/BmhtpWsXGR4
KHUTBA|Da Shai Lamanza Tareka awo Masayel10 Jan2020| AVT Khyber Offical

KHUTBA|Da Shai Lamanza Tareka awo Masayel10 Jan2020| AVT Khyber

0
https://youtu.be/_i9RK9UlFik

KHUTBA|Da Shai Lamanza Tareka awo Masayel|Nimazy Janaza |03 Jan2020| AVT Khyber...

0
https://www.youtube.com/watch?v=lyF5ZN5UV1I

KHUTBA|Da Lamanza Fiday|27 Dec 2019| AVT Khyber

0
https://www.youtube.com/watch?v=KGpned5o_-8

KHUTBA|Allah Da ToLo Warany Sama V |20 Dec 2019| AVT...

0
https://youtu.be/rw1jmfEWQek

KHUTBA |With Mufti Fazlul jan|13-09-2019| |AVT Khyber

0
https://youtu.be/QPk-r39l0RA

KHUTBA |With Mufti Fazlul jan|06-09-2019| |AVT Khyber

0
https://youtu.be/0_8P_NtoJ5M

Jani Junction